Konkurs

zdj-konkurs

https://www.facebook.com/VenusKosmetyki


Zostań twarzą limitowanego kalendarza Venus

Chcesz poczuć się jak gwiazda? Wszystko przed Tobą! Weź udział w II edycji konkursu „W każdej z nas jest Venus” i wygraj sesję zdjęciową! Przeżyjesz niezapomniane chwile, zasmakujesz życia zawodowej modelki, a do tego zostaniesz twarzą limitowanego kalendarza Venus na rok 2014!

Przeglądasz kolorowe magazyny i zastanawiasz się, jak kobiety znane z pierwszych stron gazet dbają o swoją urodę? Z zainteresowaniem śledzisz ich styl i czerpiesz inspiracje? Coś o tym wiemy, bo w końcu każda z nas chce świetnie wyglądać bez względu na okazję! A gdyby tak, zamiast podążać tropem sław… zostać nią chociażby na chwilę?

Nic trudnego! Kluczem do sukcesu jest zaakceptowanie siebie. Wystarczy, że dostrzeżesz swoje atuty i zaczniesz odpowiednio je podkreślać. Druga edycja konkursu „W każdej z nas jest Venus” jest szansą na pokazanie się światu oraz zrozumienie, że dobrze być… sobą!

Wystarczy, że razem z przyjaciółką stworzysz kobiecą stylizację modową, a wspólne zdjęcie zamieścisz na Fanpage Venus. Laureatki dwóch najlepszych prac, wraz z przyjaciółkami, wezmą udział w sesji zdjęciowej w urokliwej Dolinie Pałaców i Ogrodów. Ze zdjęć stworzymy limitowany kalendarz Venus na rok 2014. To jednak nie wszystko! Co miesiąc czekają na ciebie karty podarunkowe Perfumerii Douglas oraz zestawy kosmetyków Venus.

Odkryj w sobie Venus i celebruj piękno na co dzień!

Regulamin Konkursu „W każdej z nas jest Venus”

I. ORGANIZATOR KONKURSU

1.1 Organizatorem Konkursu jest firma Pharma-C-Food Sp. z o. o. z siedzibą w Niepołomicach, ul. Mokra 7, wpisaną pod numerem KRS 0000111557 do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, oraz numerem NlP: 683-00-08-347, numer REGON 350635204 – zwana dalej Organizatorem.

1.2 Fundatorem Nagród jest firma Pharma-C-Food Sp. z o. o. z siedzibą w Niepołomicach, ul. Mokra 7, wpisaną pod numerem KRS 0000111557 do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, oraz numerem NlP: 683-00-08-347, numer REGON 350635204.

1.3 Terytorium wykonywania zdjęć do Konkursu przez uczestników jest obszar całego świata.

II. KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU

2.1 Konkurs na najlepszą fotografię przedstawiającą stworzoną z przyjaciółką stylizację modową wpisującą się w tematykę „W każdej z nas jest Venus”.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1 Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada konto użytkownika w serwisie www.facebook.com bądź się w nim zarejestruje. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

3.2 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

IV. CZAS TRWANIA KONKURSU

4.1 Konkurs rozpoczyna się 1 czerwca 2013 roku o godzinie 12.00 czasu środkowo europejskiego +1 do 31 sierpnia 2013 roku do godziny 19.00 czasu środkowo europejskiego +1.

V. ZASADY KONKURSU

5.1 Aby wziąć udział w konkursie należy być zarejestrowanym użytkownikiem http://www.facebook.com, wejść na stronę konkursu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/VenusKosmetyki/app_455055147851866 i zaakceptować warunki konkursu, tj. udostępnienie Organizatorowi swoich podstawowych danych osobowych (adres e-mail, imię, nazwisko) określonych w informacjach podstawowych swojego profilu, oraz należy mieć status fana na stronie profilu Venus, dostępnego pod adresem: https://www.facebook.com/VenusKosmetyki

5.2 Zdjęcia należy przesyłać w formacie JPG/JPEG/GIF/PNG: rozmiar pliku do 1 024 kb.

5.3 Fotografie mogą podlegać obróbce komputerowej.

5.4 Uczestnik konkursu może oddać jeden głos dziennie na dowolną pracę konkursową.

5.5 Konkurs składa się z sześciu etapów:

a) Rejestracja w Konkursie

Rejestracja w konkursie będzie dostępna od 1 czerwca 2013 roku od godziny 12.00. Proces rejestracji polega na zaakceptowaniu warunków korzystania z aplikacji konkursowej.

b) Wgranie konkursowego zdjęcia

Każdy z uczestników może zgłosić 1 fotografię konkursową.

c) Akceptacja moderatora

Organizator zastrzega sobie prawo do nieopublikowania zdjęć bez wyjaśniania przyczyn oraz w przypadku gdy zdjęcia będą przedstawiały materiały o charakterze erotycznym, pornograficznym, obscenicznym, będą godzić w czyjąś godność, zniesławiać, przedstawiać wyrażenia i sceny wulgarne.

d) Zdobycie jak największej liczby głosów, oddanych na zdjęcie w przypadku przyznawanych nagród miesiąca oraz nagród pocieszenia.

Uczestnik biorący udział w konkursie, aby wygrać nagrodę miesiąca lub pocieszenia musi zdobyć największą liczbę głosów. Wskaźnik głosów określa wynik danego zdjęcia. W przypadku próby sfałszowania wyników, bądź udziału w konkursie kont fikcyjnych, organizator ma prawo do zablokowania użytkownika w konkursie oraz zgłoszenie naruszenia do administratorów portalu facebook.com.

e) Wybranie laureatów konkursu

Ogłoszenie zwycięscy konkursu nastąpi kolejno:
I etapu: 30 czerwiec 2013 roku o godz. 20.00 czasu środkowo europejskiego +1;
II etapu: 31 lipiec 2013 roku o godz. 20.00 czasu środkowo europejskiego +1;
III etapu: 31 sierpnia 2013 roku o godz. 20.00 czasu środkowo europejskiego +1;

f) Rozdanie nagród:

nagroda miesiąca: Agencja Best Brands PR prześle nagrodę w postaci bonów podarunkowych do Perfumerii Douglas o wartości 500 złotych jeden w ciągu 7 dni roboczych za pomocą poczty kurierskiej na adres wskazany przez uczestnika;

nagroda pocieszenia: Organizator prześle zestawy kosmetyków w ciągu 7 dni roboczych za pomocą poczty kurierskiej na adres wskazany przez uczestnika;

5.6 Do puli laureatów może zostać zakwalifikowane tylko jedno zdjęcie Uczestnika.

VI. OCENA I NAGRODY

6.1 Każdego ostatniego dnia miesiąca spośród wszystkich nadesłanych fotografii wybrane zostaną trzy główne nagrody miesiąca – wybrane na podstawie największej liczby uzyskanych głosów. Ponadto, każdego ostatniego dnia miesiąca rozdanych zostanie 20 nagród pocieszenia wybieranych na podstawie liczby oddanych głosów. Nagrodą finałową będzie plenerowa sesja fotograficzna w Pałacu Wojanów na Dolnym Śląsku w terminie 13.09-15.09.2013, której uwieńczeniem będzie kalendarz na rok 2014. Dwie finałowe fotografie zostaną wybrane przez jury powołane przez Organizatora.

6.2 Laureaci konkursu otrzymają następujące nagrody:

a) nagroda miesiąca: trzy bony podarunkowe do Perfumerii Douglas, jeden o wartości 500 zł

b) nagrody pocieszenia miesiąca: dwadzieścia zestawów kosmetyków Venus wybranych pod względem liczby oddanych głosów; jeden zestaw kosmetyków o wartości 99 PLN;

c) nagroda finałowa: udział w plenerowej sesji zdjęciowej z wizażem i stylizacją „W każdej z nas jest Venus” dla siebie oraz kobiety widocznej na zdjęciu. Nagrodą finałową zostaną nagrodzone dwie uczestniczki konkursu wybrane przez jury powołane przez Organizatora.

6.3 Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji zdjęć publikowanych na stronie https://www.facebook.com/VenusKosmetyki/app_467939593270340 według ogólnie przyjętych norm obyczajowych oraz nie spełniających warunków wymienionych w punkcie 5.6, paragrafie „C”.

6.4 Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników podpisujących się
słowami (Nick,) naruszającymi ogólnie przyjęte normy obyczajowe.

6.5 Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

6.6 Nagrody nie mogą być odsprzedane, ani odstąpione w przeciągu roku od zakończenia konkursu.

6.7 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pojawi się na stronach najpóźniej w ciągu 7 dni od jego zakończenia.

6.8 Laureat konkursu musi potwierdzić swoją tożsamość przesyłając skan dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości na adres mailowy: venus@pharmacf.com.pl. Imię i nazwisko musi być zgodne z danymi zamieszczonymi na profilu na Facebooku”.

6.9 Osobie, która nie nadeśle w ciągu 24 godzin (dwunastu godzin) od ogłoszenia wyników konkursu, potwierdzenia swoich danych oraz odbioru zaproszenia – wygrana przepadnie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://www.venuskosmetyki.pl/konkurs

Rejestracja w Konkursie oznacza jednocześnie deklarację, że uczestnik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

7.2 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

7.3 Uczestnik konkursu przez rejestrację w konkursie i wgranie fotografii oświadcza, że:

1. przysługują mu wyłączne i niegraniczone prawa autorskie do fotografii konkursowych,

2. bezpłatnie, bezterminowo i bez ograniczeń terytorialnych upoważnia Organizatora do korzystania z fotografii w zakresie publicznego udostępniania, rozpowszechniania i zwielokrotniania wszelkimi technikami na potrzeby konkursu, w materiałach handlowych i promocyjnych,

3. osoby uwidocznione na fotografiach wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie i wykorzystywanie fotografii przez Organizatora na potrzeby konkursu, w materiałach handlowych oraz promocyjnych,

4. wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć, które powstaną w sesji zdjęciowej „W każdej z nas jest Venus” z jego udziałem do kalendarza na rok 2014 opracowanego przez Organiztora, publiczne udostępnianie i rozpowszechnianie egzemplarzy kalendarza, na wykorzystywanie zdjęć w materiałach handlowych i promocyjnych na stornach internetowych Organizatora oraz na innych nośnikach (prasa, Internet i Telewizja). Wyrażenie zgody następuje bezpłatnie, bezterminowo i bez ograniczeń terytorialnych. Oświadczenie dotyczy również osób uwidocznionych na fotografiach zgłoszonych do konkursu, biorących następnie udział w sesji zdjęciowej „W każdej z nas jest Venus”.

5. przyjmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu wad prawnych fotografii konkursowych (w szczególności w razie zgłoszenia do Organizatora przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw autorskich lub prawa do wizerunku) i zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi wszelkie powstałe z tego tytułu koszty,

6. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora dla celów związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych.

7.4 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

7.5 Organizator oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności na materiały publikowane oraz należące do nich prawa autorskie. Organizator zapewnia dopełnić wszelkiej staranności by przestrzegać powszechnie przyjętych norm społecznych.

7.6 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art.919-921 KC.

7.7 Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych związanych z ofertami http://www.pharmacf.com.pl oraz http://www.venuskosmetyki.pl. Uczestnicy Konkursu będą otrzymywać informacje handlowe również środkami komunikacji elektronicznej przez wyżej wymieniony podmiot na podane adresy elektroniczne. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne.

7.8 Przesyłając zgłoszenie za pośrednictwem strony internetowej http://www.facebook.com/VenusKosmetyki. Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

Podsumowanie I edycji konkursu „W każdej z nas jest Venus”

zdj-konkurs

Mamy nowe Top Modelki!

Jeśli, któraś z was kiedykolwiek zapragnęła poczuć się jak TOP modelka… nic straconego. Każda z nas jest pełna seksapilu i wdzięku. Tylko powinnyśmy nauczyć się dostrzegać swoje atuty i odpowiednio je podkreślać. Wystarczy kilka muśnięć pędzlem, odpowiednio dobrany strój i olśnimy każdego… Tak, jak laureatki konkursu zorganizowanego przez markę kosmetyczną Venus! Nie wierzycie? Zobaczcie zdjęcia i zajrzyjcie za kulisy sesji zdjęciowej.

„W każdej z nas jest Venus!” – kusiło hasło konkursu… I skusiło skutecznie. O co walczyły? O profesjonalną sesję zdjęciową do limitowanego kalendarza na rok 2013.

Praca z wymagającym fotografem, stylistką i ekipą wizażystek to codzienność dla zawodowych modelek. Jak smakuje, gdy jest się finansistką, przedszkolanką, albo młodą mamą nie związaną ze światem mody…? Słodko, bo w końcu to była dobra zabawa, podczas której każda z dziewczyn miała przypomnieć sobie, jak cudownie jest być kobietą.

Stylizacje magnetyzowały… Suknie wieczorowe z kolekcji Angel by Viola Piekut oraz oryginalna biżuteria Candy Crystal i Fado to modowe perełki. Ale nie brakowało również topowych marek jak Top Shop, Dorothy Perkins, Mohito, Reserved oraz Deichmann. A wizaż? Crazy Make Up Team, pod okiem Ani Guralskiej zaskakiwał jaskrawymi powiekami, soczystymi ustami, ale i subtelnymi różami.

Śledźcie Fan Page marki i szykujecie się do kolejnej akcji. W tym roku Venus zapowiada „aktywne” wyzwania konkursowe!

https://www.facebook.com/VenusKosmetyki